Tuesday, April 17, 2012

नियतीदाग-रहित बाँच्ने प्रयास
गरिरहन्छु

मेरो
यो प्रयास
कुनै बखत पनि
नटुटोस भनेर होला शायद

ममाथी
निरन्तर
दाग लगाइरहन्छ

मलाई
अनुग्रहित बनाइरहन्छ . . . 3 comments:

  1. I'm a fan of your writing dai! Your pieces always have me read them like they are written for me...and there might be many more like me. You are so good!

    ReplyDelete
  2. hehe...thank you Rashmi...that will inspire me to write more!

    ReplyDelete
  3. नियति प्रति पनि अनुग्रहित कस्तो सकारात्मक सोच।

    ReplyDelete