Wednesday, September 21, 2011

परिक्षा


उसले
मेरो जाँच लिन
मलाई
तिम्रो जाँच लिन
पठाएको रहेछ...