Sunday, June 26, 2011

खशीहरु

बगरेको पसल -
काठको
फोहोर टेबलमाथी
ङीच्च हाँसिरहेको
एउटा खशीको टाउको -
नजीकै,
दुई त्यान्द्रा परालका लागी
तँछाड मँछाड गर्दै
लडिरहेका
खशीहरु ।