Monday, June 20, 2011

वार्तासानो माछाले
ठूलो
माछालाई
सोध्यो:
किन खान्छौ हँ  हामीलाई ?
जवाफमा
ठूलो माछाले
सानो माछालाई
कप्लक्कै  निल्यो
अनी
डकार्‍यो ।