Tuesday, June 14, 2011

दुई भाईसँगै जन्मेका 
 
सँगै हुर्केका

ती दुई भाई
 
दुबै देशको लागि लड्छु भन्थे

आजै मात्र रेडियोले खबर फुक्यो

अनी, सम्बेदनाशुन्य भएर सुनें --

एउटा मर्यो रे
 
अर्कोले 

वीरगती प्राप्त गर्यो रे  


("जनयुद्ध"ताका लेखिएका टुक्राटाक्रीहरु )