Friday, October 14, 2011

मैनबत्ती

बलेर
जलेर
पग्लेर
आधा-आधी भई सक्दा पनि
सोचमग्न छ
मैनबत्ति-
म बलुँ
कि नबलुँ ?
जलुँ
कि नजलुँ ?
पग्लुँ
कि
नपग्लुँ ?